перевод

Пересказ английского текста – это может каждый

Репетитор по казахскому языку станет залогом успеха

Бұдырлау - казахо-русский перевод

выщербить, сделать не ровным

Пример использования

  • Жарықпен бұдырлау - минералогияда Жарықпен бұдырлау - минералогияда.

  • Бет шабдарларын сурет сызғандай соқталап жеткізетін бұдырлау желілер, кенерлеп қырланған қиғаш қас пен жұқалтаң ерін, жұмылған ауыз дөрекілеу жүзге түнеріңкі бір күш-қуат дарытады.

Казахо-русский словарь