перевод

Запоминаем секреты естественного изучения языка

Транскрипция английского языка – бесполезная вещь или залог...

Айдақ-жайдақ - казахо-русский перевод

беспорядочный, разбросанный

Синонимы

раскиданный, рассеянный, несосредоточенный, раздробленный, развороченный, побросанный, распыленный, распиханный, рассыпанный, разворошенный, поразбросанный, разделенный, раскинутый, кинутый, разметанный, разброшенный, разметенный, распихнутый, несобранный, расшвырянный, разв

Пример использования

  • Бір жайдақ вагонның жанынан Рахман жайкуат қана өте берді.

  • Oл тeрeң күрсініп алды да, жанында жайдақ атын мініп тұрған жігіткe қырғызша: “Жoлдас, сeн қазір ауылға шауып барып, басқарма, 362 - Page 363- сeльсoвeт бригадирлeрді тауып, тoқталмастан райкoмға аттансын дeп айт, жарай ма?

  • Eдігe үстел алдындағы жайдақ oрындыққа oтырды.

  • Бұрын жадағай-жайдақ жататын қазан-аяқ жаққа шыпта кұрыпты, жалғыз-ақ от басында тұратын қара құман жылжып барып, босағадан орын алыпты.

  • Алтай тауларына ұзын, кейде кең дала деп аталатын тектоникалық тауаралық ойыстар (Шуй, Құрай, Ойман, Абай даласы, Нарын даласы) мен үстіртті жазықтар тән (Үкөк, Ұлаған, Чулышман, Жайдақ, т.

  • Батыс Альпінің сырт жақ беткейі кең әрі біршама жайдақ, ал ішкі жақ беткейі жарқабақты болып келеді.

  • Бірақ мынау созылған қарлы далада, шабан аттың жүк тиеген жайдақ шанасына Гүлсімді тастап кеткім келмей тұр.

Казахо-русский словарь